Tietosuojaseloste

 

T:mi Maaret Heiskanen 0505427331 Y-tunnus  2063691-1

Alhonraitti 72 42100 Jämsä

tmi.maaretheiskanen@gmail.com

 www.tmi-maaretheiskanen.fi

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 8533/1999/10

Laadittu 1.1.2018

 • Rekisterinpitäjä

T:mi Maaret Heiskanen y-tunnus 2063691-1

 • Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maaret Heiskanen

Alhonraitti 72, 42100 Jämsä

050 5427331

tmi.maaretheiskanen@gmail.com

Rekisterin hallinnoija, tekninen hallinnoija

Maaret Heiskanen

 • Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Laskutusohjelma

Käyntikuittauslomake

Palvelusopimukset ja –suunnitelmat

 • Rekisterin sisältö

Laskutusohjelma sisältää henkilön yhteystiedot.

Käyntikuittauslomake sisältää henkilön yhteystiedot.

Palvelusopimus ja –suunnitelma sisältää henkilön yhteystiedot ja syntymäajan, lähiomaisen yhteystiedot, palvelun- sekä palveluntarpeen kuvauksen sekä yleiset sopimusasiat.

 • Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään 5 vuotta ja ne tuhotaan sen jälkeen säännönmukaisesti. Laskutustietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämä aika.

 • Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan rekisteröidyltä itseltään palvelun sopimisen yhteydessä.

 • Tiedon säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta tietoja.

 • Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 • Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoturva on ajan tasalla.

Koneet ja laitteet on suojattu salasanoilla.

Arkistoitavat paperit säilytetään lukollisissa toimistokaapeissa.

Organisaation sisällä on työtehtävästä riippuva käyttörajaus.

 • Tarkastusoikeus

Jokainen rekisterissä oleva saa itseään koskevat tiedot pyytäessään.

 • Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokainen rekisterissä oleva voi vaatia tietojen korjaamista ja päivittämistä.

 • Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tilitoimisto (Hietatilit OY) käsittelee laskuissa olevia henkilötietoja kirjanpitotehtävien puitteissa.