Tietosuojaseloste

 

T:mi Maaret Heiskanen 0505427331 Y-tunnus  2063691-1

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 8533/1999/10

Laadittu 1.1.2018

1. Rekisterinpitäjä

T:mi Maaret Heiskanen y-tunnus 2063691-1

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maaret Heiskanen

Alhonraitti 72, 42100 Jämsä

050 5427331

tmi.maaretheiskanen@gmail.com

Rekisterin hallinnoija, tekninen hallinnoija

Maaret Heiskanen

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Laskutusohjelma

Käyntikuittauslomake

Palvelusopimukset ja –suunnitelmat

5. Rekisterin sisältö

Laskutusohjelma sisältää henkilön yhteystiedot.

Käyntikuittauslomake sisältää henkilön yhteystiedot.

Palvelusopimus ja –suunnitelma sisältää henkilön yhteystiedot ja syntymäajan, lähiomaisen yhteystiedot, palvelun- sekä palveluntarpeen kuvauksen sekä yleiset sopimusasiat.

6. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ne tuhotaan sen jälkeen säännönmukaisesti. Laskutustietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämä aika.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan rekisteröidyltä itseltään palvelun sopimisen yhteydessä.

8. Tiedon säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta tietoja.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoturva on ajan tasalla.

Koneet ja laitteet on suojattu salasanoilla.

Arkistoitavat paperit säilytetään lukollisissa toimistokaapeissa.

Organisaation sisällä on työtehtävästä riippuva käyttörajaus.

11. Tarkastusoikeus

Jokainen rekisterissä oleva saa itseään koskevat tiedot pyytäessään.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokainen rekisterissä oleva voi vaatia tietojen korjaamista ja päivittämistä.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tilitoimisto (Hietatilit OY) käsittelee laskuissa olevia henkilötietoja kirjanpitotehtävien puitteissa.