Tietosuojaseloste

 

T:mi Maaret Heiskanen 0505427331 Y-tunnus  2063691-1

Alhonraitti 72 42100 Jämsä

tmi.maaretheiskanen@gmail.com

 www.tmi-maaretheiskanen.fi

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 8533/1999/10

Laadittu 1.1.2018

 

 • Rekisterinpitäjä

 

T:mi Maaret Heiskanen y-tunnus 2063691-1

 

 • Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Maaret Heiskanen

Alhonraitti 72, 42100 Jämsä

050 5427331

tmi.maaretheiskanen@gmail.com

Rekisterin hallinnoija, tekninen hallinnoija

Maaret Heiskanen

 

 • Rekisterin nimi

 

Asiakasrekisteri

 

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Laskutusohjelma

Käyntikuittauslomake

Palvelusopimukset ja –suunnitelmat

 

 • Rekisterin sisältö

 

Laskutusohjelma sisältää henkilön yhteystiedot.

Käyntikuittauslomake sisältää henkilön yhteystiedot.

Palvelusopimus ja –suunnitelma sisältää henkilön yhteystiedot ja syntymäajan, lähiomaisen yhteystiedot, palvelun- sekä palveluntarpeen kuvauksen sekä yleiset sopimusasiat.

 

 • Tietojen säilytysaika

 

Tietoja säilytetään 5 vuotta ja ne tuhotaan sen jälkeen säännönmukaisesti. Laskutustietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämä aika.

 

 • Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tiedot rekisteriin saadaan rekisteröidyltä itseltään palvelun sopimisen yhteydessä.

 

 • Tiedon säännönmukaiset luovutukset

 

Rekisteristä ei luovuteta tietoja.

 

 • Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 • Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Tietoturva on ajan tasalla.

Koneet ja laitteet on suojattu salasanoilla.

Arkistoitavat paperit säilytetään lukollisissa toimistokaapeissa.

Organisaation sisällä on työtehtävästä riippuva käyttörajaus.

 

 • Tarkastusoikeus

 

Jokainen rekisterissä oleva saa itseään koskevat tiedot pyytäessään.

 

 • Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokainen rekisterissä oleva voi vaatia tietojen korjaamista ja päivittämistä.

 

 • Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Tilitoimisto (Hietatilit OY) käsittelee laskuissa olevia henkilötietoja kirjanpitotehtävien puitteissa.